De alternatieve “feestweek” voorbereidingen zijn in volle gang! de gemeente heeft ons groenlicht gegeven! Later meer….

Helaas zal dit anders zijn als voorgaande jaren die mensen van ons gewend zijn dit kan niet anders gezien de situatie.