Gebeurtenissen Bradelierweek 2023

Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de Bradelierfeesten is het Oranje Comité De Lier voornemens om voor volgende evenementen passende en als het moet harde maatregelen te nemen, want je komt niet aan onze vrijwilligers, medewerkers en mensen van de handhaving. Zij verdienen respect, heel veel respect en niet de laffe aanvallen waarmee ze zaterdagavond werden geconfronteerd.

In de afgelopen week, tijdens de Bradelierfeesten, constateerden we met stijgende bezorgdheid een toename van incidenten waarbij vrijwilligers, medewerkers en handhavingsinstanties betrokken waren. Als organisatie zijn we overtuigd van de onschatbare waarde die deze mensen toevoegen aan onze Lierse gemeenschap. We willen dan ook onze grenzeloze waardering uit spreken voor al die mensen die hebben meegeholpen de feesten tot een succes te maken.

We moeten samenwerken om een omgeving te creëren waarin iedereen respectvol wordt behandeld. Samen kunnen we het verschil maken en een positieve impact hebben op de gemeenschap waarvan we allemaal deel uit maken.