Duurzaam evenement

In het kader van duurzaamheid kan het Oranje Comité niet achterblijven. De door het evenement geproduceerde afval wordt in diverse afvalstromen aangeboden aan het verwerkingsbedrijf: glas, karton, blik, bekers en restafval. In het kader van duurzaam evenement hebben wij een nieuwe tray laten ontwikkelen die voldoet aan de veiligheidseisen, meermalig te gebruiken is en niet, zoals zijn tempex voorgangers, voor veel afval zorgt. De op het evenemententerrein aanwezige Food cafetaria verkoopt zijn producten in karton of papier met, indien nodig, houten vorkjes.

Co² Compensatie

Wij als Oranje Comité hebben de Co²-footprint van het evenement getracht te berekenen. Daarin is meegenomen: de vrachtauto’s voor aan- en afvoer van alle materialen, de kilometers die worden gereden in personenauto’s door artiesten etc., de dieselolie voor de aggregaten en verwarming, de

dranken die worden geserveerd, de snacks , de trays , drankbekers, verpakkingen en een post ‘diversen’. Wij komen op circa 40 ton Co² die wij gaan compenseren bij Trees for All.